DIGITALNA BIBLIOTEKA (Testna verzija)

Prijava kao gost Zaboravili ste šifru?
Pretraga Meta podataka
O Digitalnoj biblioteci:
Ovo je testna verzija Digitalne biblioteke. Sadržaj koji je dostupan je još uvijek u fazi testiranja tako da neki od fondova mogu biti nepotpuno prezentirani, vizualno nezaokruženi ili u nekom drugom pogledu nekompletni. Molimo korisnike da imaju razumjevanja za ovu činjenicu.
Prijava i Registracija:
Za potpuni pristup svim sadržajima, potrebna je registracija na stranici Digitalne biblioteke. Izuzetno, korisnik se može prijaviti bez registracije, kao "guest", u kom slučaju ima ograničen pristup sadržajima (prvih 10 stranica svakog pojedinog naslova).
Pretraživanje:
Moguće je pretraživati kako naslove, tako i tekst unutar pojedinih sadržaja (tijelo teksta, živi tekst). U polje za pretragu se može unijeti više traženih termina odvojenih razmakom (space).
KORISTITI NAVODNIKE ako se traži tačno određena sintagma, odnosno više termina čiji je redoslijed fiksiran (npr. "Gazi Husrev-beg").
Uvjeti korištenja:
Sadržaj Digitalne biblioteke dozvoljeno je koristiti samo za ličnu upotrebu i istraživački rad. Za svaku vrstu komercijalne upotrebe potrebno je posebno odobrenje uprave Gazi Husrev-Begove biblioteke.
Registracija novog korisnika
Promjena šifre